Medsøker på lån uten sikkerhet: hvilke negative konsekvenser kan det gi?


Mange norske forbrukerbanker har de siste årene tatt innovative steg for å minke antall avslåtte søknader. Den positive konsekvensen av dette er at flere nordmenn som ønsker forbrukslån vil ha muligheten til å få dette. Den negative konsekvensen er at det også er mange mennesker uten økonomisk fornuft som får innvilget lån. Et av tiltakene som har blitt satt i gang er muligheten for å inndra en medsøker når man søker lån på internett.

Hva er en medsøker?

Kort fortalt er en medsøker en person som aksepterer at låntaker bruker hans eller hennes opplysninger til å søke et lån sammen med seg selv. Det står altså to navn på lånesøknaden og lånekontrakten, men det er (vanligvis) kun én person som benytter seg av pengene. Grunnen til at man gjør dette er fordi man kan oppnå bedre betingelser hos banken. Litt brutalt sagt kan man si at når man gir banken muligheten for å ”ta” eller ”gå etter” to søkere i stedet for én ved misligholdelse av lånet, så minker det også risikoen deres – noe som igjen vil påvirke lånebetingelsene positivt.

Hva er faren med å bruke en medsøker?

Det er ikke slik at risikoen fordeler seg 50 % mellom låntaker og medsøker i form av at begge to vil få litt ”mildere straff” hvis lånet ikke betales ned. Begge personene står 100 % ansvarlige for at lånet innvilges. Det er nettopp det som gjør at mange kvier seg for å hjelpe en kamerat eller et familiemedlem med å få innvilget forbrukslån. Bankene som tilbyr muligheten for medsøker gjør dette nettopp for å kunne være enda sikrere på at de én dag får tilbake pengene sine, og derfor belønner de søker(e) med bedre betingelser.

Begge parter vil kontinuerlig holdes oppdatert på hvordan nedbetalingen av lånet går, så man vil som medsøker ikke stå i fare for å plutselig ha en betalingsanmerkning uten at man får forvarsel. Til tross for at man til en hver tid kan følge med på hvordan nedbetalingen går, så finnes det mange triste historier der ute med mennesker som har stolt litt for mye på kameraten sin og endt opp med å selv måtte betale for andre menneskers økonomiske uansvarlighet. Det er viktig at du tar enkelte forholdsregler før du blir med på en slik ordning.

Hva må man tenke på før man søker lån med eller som en medsøker?

Det er enkelte ting man blir nødt til å forholde seg til.

1. Kan man stole på hverandre?

Det å gi seg ut i en låneprosess sammen med en person som tidligere har misligholdt lån eller har hatt betalingsanmerkninger er veldig dumt. Sjansen for at vedkommende vil kunne misligholde et lån igjen er nemlig ganske stor.

2. Har låntaker en sikker og stabil inntekt?

Enkelte banker har begynt å tilby forbrukslån som kan fryses når/hvis låntaker mister jobben eller av andre grunner ikke lengre har en månedlig inntekt. Dette gjelder ikke for lån uten sikkerhet med to navn på lånekontrakten. Som medsøker skal du altså være sikker på at låntaker til en hver tid er betalingsdyktig gjennom hele nedbetalingsperioden slik at du selv vil unngå å stå til ansvar for nedbetalingen.

3. Har medsøker en ”buffer” vedkommende kan bruke i nød?

La oss si at det går litt dårlig med betalingen i én eller flere måneder. Banken slutter ikke å mase og rentekostnadene hoper seg opp. Medsøker har da to alternativer: enten bli sur og aggressiv overfor låntaker eller selv gå inn og prøve å fikse situasjonen. Hvis man selv har opparbeidet seg en liten buffer, så bør man alltid gå inn og betale ned lånet hvis man kan ta seg råd til dette. Det kan være surt å dekke over andres feil, men det er også en del av den risikoen man tar når man godtar det ansvaret som følger med å bli medsøker.

4. Skriv kontrakt! Alltid!

Viktigheten av en intern kontrakt kan ikke påpekes godt nok. ”Han har alltid vært en kompis, så jeg stoler på han..” er ikke et godt nok argument for å unngå to simple underskrifter på en bindende kontrakt. Hvis du er usikker på hvordan en slik kontrakt skal formuleres, så er Google din venn. Man trenger ikke være advokat for å liste opp noen enkle betingelser og ”hva hvis..?”-scenarioer.

Når kan medsøker være noe utelukkende positivt?

Faren for at én person ikke klarer å betale regningene sine er alltid til stede, men det er en tvist som ofte blir løst ved at man signerer en intern kontrakt som binder begge parter til å betale sin del av lånet hver måned. Hvis to personer som både har en relasjon og ønsker forbrukslån avtaler å søke sammen, så vil man kunne få følgende fordeler:

– En større sannsynlighet for at lånet blir innvilget.
– Bedre rentebetingelser.
– Mulighet for å ta opp et større lånebeløp.

Riktignok vil banken kun utbetale beløpet til én konto, men ved hjelp av bankoverføring kan to personer enkelt dele beløpet seg i mellom. Med en privat kontrakt og to søkere som begge har behov for ekstra penger i hverdagen, så er forbrukslån med medsøker et ganske vanntett prosjekt som ikke kan gå galt. Man vil også (forhåpentligvis) ha en større indre motivasjon til å betale ned lånet i tide når man også er ansvarlig overfor en annen part for at man skal unnslippe gebyrer og eventuelle betalingsanmerkninger.